Ақпараттық-талдамалық портал
Сатып алулар туралы ақпаратты орналастыруға арналған
АҚ «ҰӘҚ «Самұрық-Қазына» ресми сайт

,

Порталдың мақсаты

Құрметті сайт қонақтары, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ұйымдарының тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алудағы маркетинг» порталына қош келдіңіздер!

Осы Порталды құру мақсаты – Қор ұйымдарының тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алуға қатысуды жоспарлаған әлеуетті өнім берушілер аса қажетсінетін сатып алу бойынша бірыңғай ақпараттық ресурстың жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

Жаңалықтар барлық жаңалықтар
27.02.2017

Порталдың техникалық қолдау қатысты сұрактарды электрондық пошта мекен-жайына жіберуге сұраймыз.

21.07.2016
С 25 июля 2016 года Квалификационным органом, в лице ТОО «Самрук-Казына Контракт», проводится процедура предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Холдинг), в целях формирования Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

Валюта бағамы

 • GBP 414.91
 • USD 327.63
 • EUR 365.73
 • CNY 47.96
 • RUB 5.48
 • CHF 336.44
 • GBP 414.91
 • USD 327.63
 • EUR 365.73
 • CNY 47.96
 • RUB 5.48
 • CHF 336.44
 • GBP 414.91
 • USD 327.63
 • EUR 365.73
 • CNY 47.96
 • RUB 5.48
 • CHF 336.44
Пайдалы сілтемелер
Сатып алулардың ең маңыздылары
Жұмысты кейін өткізу үшін жерді/учаскені дайындау/қалыптастыру/тазалау бойынша жұмыстар (Көру)
4 304 931 010,00
Кислота серная (Көру)
3 917 790 187,50
Кислота серная (Көру)
3 361 249 616,25
Кислота серная (Көру)
3 225 710 101,88
Кислота серная (Көру)
2 423 037 543,75
Монометиланилин (N-метиланилин) (Көру)
1 553 615 859,88
Работы по добыче/переработке кварца (Көру)
1 391 222 857,14
Кислота серная (Көру)
743 730 589,68
Работы по ремонту/реконструкции скважин (Көру)
620 286 850,00
Работы по ремонту/реконструкции скважин (Көру)
620 286 850,00
Статистика
23.06.2017 мерзіміне
ТЖҚ БНА кодтардың саны
тауарлар:
172 281 бірлігі
жұмыстар:
539 бірлігі
қызметтер:
1 855 бірлігі
шоғырландырылған жылдық жоспар саны
барлығы:
492 048 бірлігі
(түзетулермен санағанда)
шоғырландырылған ұзақ мерзімді жоспар саны
барлығы:
72 181 бірлігі
(түзетулермен санағанда)
хабарламалардың саны
барлығы:
337 221 бірлігі
лоттардың саны
барлығы:
1 316 535 бірлігі